Димитър Стоянов

Димитър Стоянов

Димитър Стоянов

Финансов анализатор и член на Инвестиционния комитет на Управляващо дружество | „Компас Инвест“ АД

Димитър Стоянов има повече от четири години опит във финансовата сфера. Част е от екипа на УД  „Компас Инвест“ АД от 2016 г. Преди това завършва специалност „Икономика“ в СУ. „Св. Климент Охридски“, участва в редица международни финансови състезания и е бил стажант по програмата на БФБ за финансови анализатори. Понастоящем е асистент в Стопанския факултет към СУ. „Св. Климент Охридски“ и  ко-основател на клуб по „Инвестиции“в университета.