Здравко Пиринлиев

Здравко Пиринлиев

Здравко Пиринлиев

инвестиционен анализатор | БенчMарк

Здравко Пиринлиев е многогодишен трейдър на финансовите пазари. За този период търгува с договори за разлика върху акции, фючърси, форекс и щатски индекси. С течение на времето се съсреодоточава изцяло върху валутната търговия, като комбинира фундаментален и технически анализ. Най-важният фактор за успех, според него, е адекватното управление на риска.