Людмила Костова

Людмила Костова

Людмила Костова

Ръководител екип „Външни партньорства и инвестиционни продукти“ | Сосиете Женерал Експресбанк

С близо десет години натрупан опит в банковия сектор, Людмила стартира своята кариера в БНП Париба, Франция в дивизия Asset Management (Управление на активи на частни клиенти над 5 млн. евро), след успешно завършване на магистратура „Банки и финанси“ в Университет Париж – Дофин, Франция. От 2011 г. е развила уменията си в този сектор в България, преминавайки през различни позиции и отдели като „Финансови пазари“ (Емпорики Банк) и след това в Societe Generale Expressbank – мениджър „Частно банкиране“, дирекция „Банкиране на дребно“ и мениджър „Връзки с големи корпоративни клиенти“, дирекция „Корпоративни клиенти“.
Към днешна дата, Людмила заема позиция ръководител екип „Външни партньорства и инвестиционни продукти“.