Мария Неева

Мария Неева

Мария Неева

Финансов анализатор и член на Инвестиционния комитет на Управляващо дружество | „Компас Инвест“ АД

Мария Неева e натрупала опит в продължение на повече от три години в сферата на макроикономиката и финансовите пазари. От 2015 г. е част от екипа на УД „Компас Инвест“ АД, а преди това е стажувала в УниКредит Булбанк, Института за пазарна икономика, Институт за икономически изследвания към БАН. Автор в infograf.bg (платформа за анализи и графично изобразяване на данни). Притежава бакалавърска степен по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, София.