Георги Караджов

Георги Караджов

Георги Караджов

Директор на Дирекция “Регистри и Сетълмент“ | Централен депозитар АД

Завършил УНСС.  Работи в Централен депозитар АД от 1997 г.
От 2005г. до момента е на длъжност Директор на дирекция “Регистри и Сетълмент“.