Хари Янчев

Хари Янчев

Хари Янчев

Регионален мениджър | ОББ "Асет Мениджмънт"

Финансист с над 10 г. опит в областта на продажбите на банкови и инвестиционни продукти. Хари Янчев е Регионален мениджър в „ОББ Асет Мениджмънт” АД от Април 2011 г. и отговаря за обслужването на ключови клиенти, контролира и подпомага предлагането от страна на агентската мрежа, на всички колективни инвестиционни схеми предлагани от ОББ „Асет Мениджмънт“ АД, както и доверителното управление на индивидуални клиентски портфейли.

Хари Янчев е бакалавър специалност Финанси  към „Бургаски Свободен Университет“ гр. Бургас, а магистърската си степен придобива в „Стопанска академия Д.А. Ценов“, гр. Свищов, специалност „Корпоративен Мениджмънт“.