Цвета Илиева

Цвета Илиева

Цвета Илиева

Началник направление "Международна дейност и комуникации" | Асоциация на банките в България

Цвета Илиева заема длъжността Началник направление „Международна дейност и комуникации“ в Асоциация на банките в България (АББ). Тя е координатор на Работната група по информационна сигурност към Асоциацията и представител на АББ в Работната група по киберсигурност към Европейската банкова федерация (ЕБФ). Също така, отговаря за връзките с обществеността и медиите. Преди да се присъедини към АББ, г-ца Илиева е работила в ЕБФ в Брюксел, където е изпълнявала длъжността координатор “Връзки с институции”. На тази позиция г-ца Илиева е координирала комуникацията на Федерацията с Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и други ключови институции.