Kristian Penev

Кристиан Пенев

Инвестиционен анализатор, БенМарк Финанс

Кристиан Пенев се интересува от търговия на финансовите пазари от 7 години. Търгува с договори за разлика върху валути, индекси и акции, като основният му интерес е насочен към американските фондови пазари. Търгува по тренда и съчетава технически и фундаментален анализ. Според него, управлението на риска и добрата подготовка са най-важни за успеха на един трейдър. 

От 2020 г. е  инвестиционен анализатор и лектор в един от най-големите и водещи инвестиционни посредници в България – BenchMark Finance. За това време през обученията, провеждани от него, са преминали над 10 000 участици.

Zdavko-Pirinliev

Здравко Пиринлиев

Инвестиционен анализатор, БенМарк Финанс

Здравко Пиринлиев има опит на финансовите пазари като активен трейдър от 7 години. За това време е търгувал краткосрочно акции, стоки и валутни двойки, като последните години основните му интереси са насочени към валутния пазар (Форекс) и щатските индекси (NASDAQ и SPX500). В търговията си използва стратегии, възползващи се от ускорението на цената в краткосрочен план, формирано в следствие на важни макроикономически събития или новини.

От 2017г. е  инвестиционен анализатор и лектор в един от най-големите и водещи инвестиционни посредници в България- BenchMark Finance. За това време през обученията, провеждани от него, са преминали над 10 000 участици.

 

Често е канен като гост в икономически предавания за коментари на текущите пазарни събития.

benchmark_logo_1024x1024

BenchMark

Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари – валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други.

Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени