Stoyan Prodanov

Проф. Д-р Стоян Проданов

Изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД

Стоян Проданов е изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД от 2008 г. Отговаря в УС за управлението на капитала и инвестициите, риск мениджмънта, връзките с обществеността. През периода на управление се осъществява прехода на застрахователната компания към общия европейски застрахователен пазар и съответствието с европейските директиви. 

Носител е на наградата “Застраховател на годината – 2020” за цялостен принос в българското застраховане, връчвана ежегодно от УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ с участието на Асоциацията на българските застрахователи. 

bulins

Бул Инс

ЗД „БУЛ ИНС“ АД се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането. Компанията е лицензирана през 1998 година по тогавашния Закон за застраховането, който оставя на пазара само 25 от всички регистрирани 130 застрахователя. 

Компанията стартира с едва 27 служителя, а към днешна дата те надхвърлят 300 в цялата страна. ЗД „БУЛ ИНС“ АД има регионално покритие с офиси в цялата страна и се гордее със собствена информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес.

Компанията разполага с капитал от 44,5 млн. лева и може да се похвали с положителен финансов резултат през изминалите години, както и с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар. Кредитеният рейтинг на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е “iBBB+”,”ia-2”, присъден от Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Според дaннитe oт двaнaдeceтoтo издaниe нa изcлeдвaнeтo нa ЅееNеwѕ Тор 100 ЅЕЕ, през 2018 година ЗД „БУЛ ИНС“ АД се отличава като най-бързо развиващата се компания в застрахователния сектор на Югоизточна Европа.  

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени