Mariana Petkova

Мариана Петкова

Ръководител отдел „Клонова мрежа“ в Търговска банка Д АД (Д Банк)

Мариана Петкова е с над 13 години опит в „Банкиране на дребно“ – жилищно и потребителско кредитиране, продажбени обучения, управление на екипи, работа с партньори и трети страни и клонова мрежа. 

Г-жа Петкова е заемала различни позиции в ресорите „Управление на продажбите“ и „Развитие на клонова мрежа“ във водещите банки у нас, а от 2016 г. е част от екипа на Търговска банка Д АД, където успешно прилага уменията си в областта на продажбите и развитие на алтернативни канали за продажби на жилищни кредити през  трети страни, с което спомага за утрояване на кредитното портфолио на банката в сегмента за периода. В момента развива партньорствата с  трети страни и управлява  продажбения модел в клонова мрежа на Д Банк. 

Притежава бакалавърска и магистърска степен по „Финанси и банково дело“, както и редица сертификати за продажбени умения и водене на обучения за жилищни кредити.

Dbank

Търговска банка Д АД

Търговска банка Д АД е универсална банка, предлагаща пълен спектър от банкови услуги за фирми и граждани – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица.

Търговска банка Д АД е основана на 12 март 1999 г. и притежава пълен банков лиценз за работа в страната и чужбина, издаден от Българската народна банка. Д Банк е динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти, в съответствие с най-съвременните бизнес стандарти, технологии и банкови практики.

Търговска банка Д АД има двустепенна форма на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет, с ясно дефинирани права и функции на управление и отговорности.

Безплатна регистрация

.