Nikolay Ustamitev

Николай Устамитев

Сертифициран финансов консултант, MoitePari Consult

Николай е старши консултант в екипа на MoitePari Consult. Той е Дипломиран Финансов Консултант е (ДФК®) към Института на Дипломираните Финансови Консултанти. Фокусът му е работата с физически лица и семейства, с които работи за постигане на финансова независимост. Поради честите промени в пенсионната система и големият брой хора, въвлечени в нея, от няколко години Николай Устамитев специализира в изучаването и прилагането на утвърдени практики за пенсионно и финансово планиране.

MoitePari Consult

MoitePariConsult е консултантската услуга на Moitepari.bg – водещият портал за сравнение на всички банкови и финансови продукти.
MoitePariConsult е фокусирана върху личното финансово планиране за важните решения в живота.
Нашата Мисия е да помагаме на клиентите ни да постигнат финансова сигурност и благополучие!

Безплатна регистрация

.