Nikolai Nikolov

Николай Николов

Ръководител отдел „Развитие на картови продукти“ в дирекция „Картови операции“ на ЦКБ АД

От 1993-та година в банковия сектор. 2012 – 2015 Комисия за Финансов Надзор. От ноември 2015 г. до днес – ЦКБ АД. 

• Внедряване на дигиталните решения: Identity Check Mobile (биометричен метод за идентификация), E-Wallet на Apple Pay и Google Pay за портфолиото от издадени карти;

• Транспониране на регулаторните изисквания на картовите агенти Mastercard и VISA и провеждане на устойчива политика в областта на ритейла;

• Изработване и мониторинг на изпълнението на годишния бюджет на дирекцията; 

• Анализ на българския и европейския картов пазар и съставяне на стратегия за имплементиране на нови продукти.

CCB_logo

Централна Кооперативна Банка АД

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.

© 2023 Всички права запазени