Adelina Anastasova

Аделина Анастасова

Маркетинг Мениджър, ПОК „ДСК-Родина“ 

Аделина Анастасова заема позицията „Маркетинг мениджър” в ПОК „ДСК-Родина“ АД от края на 2021 г. Като специалист „Връзки с обществеността” в сферата на пенсионното осигуряване и животозастраховането тя има дългогодишен опит и в други компании, където участва в кампании за представяне на предимствата и популяризиране на този вид продукти в страната. През годините активно се включва и в образователни програми за ученици и студенти с цел увеличаване на осигурителната и застрахователната култура на младежите. Аделина Анастасова има завършена магистърска степен от Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Alexander Totev

Александър Тотев

Портфолио Мениджър, Банка ДСК

Александър Тотев завършва бакалавърска степен по финанси в УНСС и продължава образованието си в университет „Università degli Studi di Roma Tor Vergata“, Италия с магистърска програма  „Количествени финанси и банкиране“. След няколко специализирани стажове, започва професионалния си път в сферата на финансовия риск, впоследствие ръководи отдел „Управление на риска“ в инвестиционен посредник. Кариерата си продължава като специалист в банка, отговарящ за валутната търговия, управление на ликвидността и инвестиционни решения и управление на банковите портфейли в дългови инструменти.

Понастоящем е портфолио мениджър и инвестиционен консултант на индивидуални и корпоративни клиенти на Банка ДСК с фокус към високоефективни персонифицирани решения за клиенти с по-широк инвестиционен интерес относно техния свободен паричен ресурс и налични финансови инструменти, в съответствие с конкретните им нужди, характеристики и инвестиционни цели

DSK-rodina-logo

ПОК „ДСК-Родина” АД

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД свързва настоящето и бъдещето на своите клиенти, като им дава възможност както да натрупват средства в своите активни години, така и да разчитат на капитал във времето след пенсиониране, с който да реализират важните за тях неща в живота. Създадена през 1997 г., компанията предлага пълна гама от предвидените в закона форми на допълнително пенсионно осигуряване, посредством управляваните: универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд, доброволен пенсионен фонд, доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. Към 30 юни 2022 г. в пенсионните фондове, управлявани от ПОК „ДСК-Родина“ АД се осигуряват 902 582 лица, а нетните активи на управляваните от компанията пенсионни фондове възлизат на 3,469 млрд. лв.

Признание за развитието на ПОК „ДСК-Родина“ АД е получената награда на професионалната общност за „Пенсионноосигурително дружество на годината” в категория „Най-динамично развитие” за 2021 г. в рамките на годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор в страната.  

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД, с основен акционер Банка ДСК АД (99,85% от капитала), е част от финансовата група на ОТП Банк. Чрез териториалната мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК „ДСК-Родина” АД имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа от близо 300 офиса в цялата страна.

DSK-logo

Банка ДСК

Банка ДСК е част от OTP Group — най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер в Централна и Източна Европа. Дългогодишен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК затвърди водещата си позиция в банковото обслужване както на граждани, така и на фирми, и е банката с най-много клиенти в България.

Банка ДСК се позиционира сред най-предпочитаните финансови институции в областта на инвестиционното банкиране, като осигурява на своите клиенти бърз и лесен достъп до широк набор от инвестиционни продукти и услуги, както и индивидуални решения в съответствие с конкретните им нужди и цели.

Банка ДСК е символ на стабилност, с високи показатели за капиталова адекватност и ликвидност. Стратегическа цел на банката обаче е да предоставя и най-доброто изживяване на своите клиенти. Затова Банка ДСК стартира трансформация чрез мащабна дигитализация, с цел осигуряване на най-добро обслужване и продукти, проектирани в зависимост от нуждите на своите клиенти. Банка ДСК инвестира в разработването на иновативни дигитални решения и модерни услуги предлагани в офисите – подобрени персонализирани услуги и високотехнологични електронни канали. В началото на 2022г. банката откри своя Дигитална фабрика, която представлява финтек компания в компанията. Новата иновативна структура се фокусира върху създаването на дигитални продукти и персонални решения за клиентите на банката, следвайки предизвикателствата на бързо променящата се динамична среда.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени