Nikolay Pavlov

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“ в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и член на Съвета на директорите.

Николай Павлов е директор „Връзки с инвеститорите“ в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и член на Съвета на директорите. Той има над 20 години опит в сферата на финансите и инвестициите. Понастоящем изпълнява водещата роля в консултирането на институционални и индивидуални инвеститори. Николай Павлов ръководи процеса по създаване и поддържане на партньорска мрежа, както и предоставя обучения на компании и инвеститори по финансова култура.

Ралица Григорова

Финансов консултант в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Ралица Григорова се присъединява към екипа на компанията през 2020 година и от тогава работи активно в сферата, като предоставя лични финансови консултации за избор на инвестиционен продукт с основен фокус „Спестовни планове“.
З
авършила бакалавър „Бизнес администрация“ в УНСС. В последствие специализира тясно в областта на финансовите пазари, като избира магистратура с тема теория и практика на валутната търговия – Forex, отново в УНСС. Извън университета тя надгражда знанията си в областта чрез множество професионални курсове, сред които акредитираните широкообхватни програми в сферата на инвестициите на InvestPro.

Ralitsa Grigorova

Цветослав Цачев

Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Цветослав Цачев е главният инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг от 2015 г. с фокус върху инвестиционни консултации, прогнози, обучение и образователни проекти. Преди това в продължение на 10 години е ръководител на отдел „Анализи” в посредника. Има близо 20 години опит в сферата на инвестициите на финансовите пазари. Завършил е Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство, София. Лицензиран е за инвестиционен консултант от Комисията по финансов надзор

Tsvetoslav Tsachev
elana_logo

ЕЛАНА Финансов Холдинг

ЕЛАНА Финансов Холдинг е с история от 30 години в управлението на инвестиции на вложители, трейдъри и компании.  Групата включва най-старият инвестиционен посредник ЕЛАНА Трейдинг,  едно от първите управляващи взаимни фондове дружества ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и консултантската компания за европейски проекти ЕЛАНА Инвестмънт.  Компаниите от ЕЛАНА Финансов Холдинг са получили признание за качеството на продуктите и обслужването си чрез 73 национални и международни награди за 30 години.

© 2023 Всички права запазени