Kamen Kolchev

Камен Колчев

Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор, ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев е Председател на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг. Професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1991 г. с учредяването на ЕЛАНА, която над 20 години по-късно вече е група от компании на челни пазарни позиции в своите сектори. Камен Колчев активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси и финансовия пазар в България.

Понастоящем е член на Консултативния съвет в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и оглавява работни комитети по финансова политика, и енергетика. До края на 2014 г. Колчев беше член на УС на организацията. Бил е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) от основаването на асоциацията до 2008 г.

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел “Управление на активи” на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Ивайло Пенев има зад гърба си над 20 години опит във финансовия сектор и управлението на инвестиции. Професионалната му кариера започва през 2001 г. в Първа Източна Международна Банка АД (сега Интернешънъл Асет Банк АД). След кратък стаж като счетоводител е назначен в управление „Ликвидност, пазари и инвестиции“, където отговаря за търговията с дългови инструменти и валута. 

През 2004 г. се присъединява към екипа на групата ЕЛАНА, първоначално в отдел „Международни финансови пазари“ на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг, а от средата на 2007 г. става част от отдел „Управление на активи“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Ивайло Пенев притежава магистърска степен по Финанси с профил „Банково дело“ от Университета за национално и световно стопанство в София, MBA степен от Vienna University Executive Academy и е сертифициран финансов анализатор (CFA). 

Ivailo Penev
Tsvetoslav Tsachev

Цветослав Цачев

Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Цветослав Цачев е главният инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг от 2015 г. с фокус върху инвестиционни консултации, прогнози, обучение и образователни проекти. Преди това в продължение на 10 години е ръководител на отдел „Анализи” в посредника. Има близо 20 години опит в сферата на инвестициите на финансовите пазари. Завършил е Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство, София. Лицензиран е за инвестиционен консултант от Комисията по финансов надзор

elana

ЕЛАНА Финансов Холдинг

ЕЛАНА Финансов Холдинг е с история от 30 години в управлението на инвестиции на вложители, трейдъри и компании.  Групата включва най-старият инвестиционен посредник ЕЛАНА Трейдинг,  едно от първите управляващи взаимни фондове дружества ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и консултантската компания за европейски проекти ЕЛАНА Инвестмънт.  Компаниите от ЕЛАНА Финансов Холдинг са получили признание за качеството на продуктите и обслужването си чрез 73 национални и международни награди за 30 години.

© 2023 Всички права запазени