Asen Stoychev

Асен Стойчев

Директор “Частно банкиране” Fibank

Завършва McGill University в Монреал, Канада през 2007 г., специалност „Икономика и Международни икономически отношения“ и втора специалност „Бизнес мениджмънт“. Придобива магистърска степен по Финансово и търговско регулиране от London School of Economics and Political Science (LSE) през 2008 г. От 2009 г. работи в Първа инвестиционна банка, където преминава през дирекции Mикрокредитиране, Управление на риска и Трежъри. 

През септември 2020 г. е избран за директор на „Частно банкиране“, където управлява клиентските и оперативни дейности и отговаря за привличането на ключови клиенти на банката. Председател е на филиала за България на McGill University Alumni Association” и е член на общностите “McGill Investment and Banking Club”, “LSE Investment Society” и “LSE Business Society”. Участва активно в борсови семинари и лекции в областта на финансовите пазари.

Десислава Арабаджиева

Ръководител отдел „Анализ и одобряване на кредитни продукти за физически лица“, Fibank

Десислава е с дългогодишен опит в банковия сектор и 13-годишен опит като мениджър в банка за търговия на дребно. Доказан опит в областта на банкирането на дребно със задълбочено разбиране на банковите практики, на финансовите продукти за физически лица, спазването на нормативната уредба и намаляването на риска.

Desislava Arabadjieva
fibank-logo

За Fibank

  • Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.

    Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени