Ivan Dimitrov

Иван Димитров

Главен стратег и портфолио мениджър

Опитът на Иван Димитров на финансовите пазари започва преди повече от 15 години. Понастоящем той е главен инвестиционен стратег и портфолио мениджър в ОББ Асет Мениджмънт. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Оклахома, САЩ и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН.

ubb_am_logo 1024_1024

ОББ Асет менидмънт

Управляващо дружество “ОББ Асет Мениджмънт” EАД е учредено през 2004 г. През 2017 г. дружеството е част от KBC Груп в България. А през 2020 г. KBC Асет Мениджмънт – Белгия е едноличен собственик на капитала на “ОББ Асет Мениджмънт” АД. В България компанията се представлява от регистрирания тук клон Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон България, опериращ под търговската марка “ОББ Асет Мениджмънт”.  

Целта на ОББ Асет Мениджмънт е да предостави на инвеститорите разнообразно предложение, което да направи управлението на финансите лесно, комфортно и ефективно. Доверието е основата, върху която компанията гради взаимоотношенията със своите клиенти и е в центъра на корпоративните ценности на „ОББ Асет Мениджмънт“.

 

Позната като лидер и водещ иноватор на българския пазар, мисията на компанията остава непроменена – да даде повече на своите клиенти, правейки инвестирането лесно и достъпно чрез дигитални услуги и предоставяйки различни интересни възможности като Отговорни фондове (с мисъл за бъдещето) и фонд, управляван от изкуствен интелект.

© 2023 Всички права запазени