MoitePari.bg

Всичко за личните финанси

Експо „Моите пари“ цели да помогне да си отговорим на въпроси като:

– Как да изтеглим най-изгодния кредит?
– Как и в какви инструменти да спестяваме доходоносно?
– Как да използваме инвестиционните услуги на водещи взаимни фондове?
– Как да се защитим себе си и близките си от рискове?
– Колко трябва да спестяваме, за да си подсигурим достойни старини?
– Как да се предпазим от онлайн измами?
– Как да инвестираме в недвижими имоти като начин на дългосрочно спестяване?
– Какво можем да научим за Peer-to-peer инвестирането?
– Кои са моите и наследени акции в предприятия от масовата приватизация и каква е стойността им към момента?