Десислава Николова, MoitePari.bg 

Резултати от анкета
„Как управляваме личните си финанси?“

Вижте цялата презентация тук

Иван Стойков, MoitePari.bg 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА БОНОВЕТЕ ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Иван Стойков

ИВАН СТОЙКОВ

Старши финансов анализатор

MoitePari.bg

ГЕОРГИ КАРАДЖОВ, ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР – ФУНКЦИИ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Вижте повече за

Георги Караджов

ГЕОРГИ КАРАДЖОВ

Директор на Дирекция “Регистри и Сетълмент“

Централен депозитар АД

 

ИЛИЯН ДИМИТРОВ, Българска фондова борса – София

БФБ – РОЛЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

ИЛИЯН ДИМИТРОВ

Дирекция корпоративно развитие

Българска фондова борса – София

 

ЦВЕТА ИЛИЕВА, Асоциация на банките в България

КИБЕРСИГУРНОСТТА – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Цвета Илиева

ЦВЕТА ИЛИЕВА

Началник направление „Международна дейност и комуникации“

Асоциация на банките в България

 

КИРИЛ ВЪЛКОВ, iCard

ICARD – ФИНАНСОВА СВОБОДА ЗА ВАС И ВАШИЯ БИЗНЕС

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Кирил Вълков

КИРИЛ ВЪЛКОВ

iCard

 

РОСИЦА ВАРТОНИК, Фондация „Инициатива за финансова грамотност“

5 УРОКА ЗА ДЕЦАТА И ПАРИТЕ: КАК ДА ОТГЛЕДАМЕ ФИНАНСОВО ГРАМОТНИ ДЕЦА

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Росица Вартоник

РОСИЦА ВАРТОНИК

Изпълнителен директор и основател на

фондация „Инициатива за финансова грамотност“

 

ХАРИ ЯНЧЕВ, ОББ „Асет Мениджмънт“

СПЕСТОВНИ ПРОДУКТИ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

ХАРИ ЯНЧЕВ

Регионален мениджър

ОББ „Асет Мениджмънт“

 

НИКОЛАЙ ЛОГОФЕТОВ, MoitePari Consult

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ РИСКОВЕ, ДОКАТО СПЕСТЯВАМЕ ДОХОДОНОСНО

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Николай Логофетов

НИКОЛАЙ ЛОГОФЕТОВ

Изпълнителен директор на

MoitePari Consult

 

ВЕНСАН ПЕТРОВ, Apple Gardens

APPLE GARDENS – ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ДО СОФИЯ РИНГ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

ВЕНСАН ПЕТРОВ

Apple Gardens

 

ЩЕЛЯН КАЛЧЕВ, Primo+ недвижими имоти

ИНВЕСТИРАНЕТО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КАТО НАЧИН НА ДЪЛГОСРОЧНО СПЕСТЯВАНЕ – ТЪНКОСТИ ПРИ СДЕЛКАТА

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Щелян Калчев

ЩЕЛЯН КАЛЧЕВ

Съосновател на

Primo+ недвижими имоти

 

ПЕТЪР ИЛИЕВ, Кредитланд

ТЪНКОСТИ ПРИ ТЕГЛЕНЕТО НА ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ – ЗАЩО Е ПО-ИЗГОДНО ДА ПОЛЗВАМЕ КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК?

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Петър Илиев

ПЕТЪР ИЛИЕВ

Оперативен директор на

Кредитланд

 

АСЯ СТЕФАНОВА, iCard

СВОБОДАТА ДА ПЛАНИРАТЕ ЕЖЕДНЕВИЕТО И ПЪТУВАНИЯТА С КРЕДИТНИ КАРТИ ICARD

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Ася Стефанова

АСЯ СТЕФАНОВА

Мениджър продажби

iCard

 

СТОЙНЕ ВАСИЛЕВ, SmartMoney.bg

КАК ДА ИНВЕСТИРАМЕ УСПЕШНО С МАЛКИ СУМИ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Стойне Василев

СТОЙНЕ ВАСИЛЕВ

Основател на

SmartMoney.bg

 

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ, Сосиете Женерал Експресбанк

ИВЕЛИНА ИВАНОВА, Сожелайф България

НАТАЛИЯ МАЙСТОРСКА, Сожелайф България

БЪДЕЩЕТО НА СПЕСТЯВАНИЯТА ВИ Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ: НОВИ АЛТЕРНАТИВИ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Станислав Атанасов

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ

Мениджър Инвестиционни продукти

Сосиете Женерал Експресбанк

Ивелина Иванова

ИВЕЛИНА ИВАНОВА

Специалист „Управление продажби и обучения“

Сожелайф България

Наталия Майсторска

НАТАЛИЯ МАЙСТОРСКА

Специалист „Управление продажби и обучения“

Сожелайф България

 

АНДРЕЙ ТАСКОВ, Klear Lending

ОТКРИЙ PEER-TO-PEER ИНВЕСТИРАНЕТО

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Андрей Тасков

АНДРЕЙ ТАСКОВ

Бизнес аналитик

Klear Lending

 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ, „Компас Инвест“ АД

МАРИЯ НЕЕВА, „Компас Инвест“ АД

ИНВЕСТИЦИИ И СПЕСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Димитър Стоянов

ДИМИТЪР СТОЯНОВ

Финансов анализатор и член на Инвестиционния комитет на Управляващо дружество

„Компас Инвест“ АД

Мария Неева

МАРИЯ НЕЕВА

Финансов анализатор и член на Инвестиционния комитет на Управляващо дружество

„Компас Инвест“ АД

 

ЗДРАВКО ПИРИНЛИЕВ, БенчMарк

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ТРЕЙДИНГ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ИНВЕСТИРАНЕ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Здравко Пиринлиев

ЗДРАВКО ПИРИНЛИЕВ

инвестиционен анализатор

БенчMарк

 

ДЕЯН ВАСИЛЕВ, MoitePari.bg

6-ТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ЛИЧНИЯ ФИНАНСОВ ПЛАН

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Деян Василев

ДЕЯН ВАСИЛЕВ

Изпълнителен директор на

MoitePari.bg

 

НИКОЛАЙ УСТАМИТЕВ, MoitePari Consult

ПРАВИМ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ЗА БЪДЕЩОТО СИ АЗ? КОГА ДА ЗАПОЧНЕМ И КАК ДА СПЕСТЯВАМЕ ЗА ПЕНСИЯ

Вижте цялата презентация тук

Вижте повече за

Николай Устамитев

НИКОЛАЙ УСТАМИТЕВ

Дипломиран финансов консултант

MoitePari Consult