Здравко Пиринлиев

Здравко Пиринлиев

инвестиционен анализатор

БенчMарк

Илиян Димитров

Илиян Димитров

Дирекция корпоративно развитие

Българска фондова борса - София

Николай Устамитев

Николай Устамитев

Дипломиран финансов консултант

MoitePari Consult

Мария Неева

Мария Неева

Финансов анализатор и член на Инвестиционния комитет на Управляващо дружество

„Компас Инвест“ АД

Димитър Стоянов

Димитър Стоянов

Финансов анализатор и член на Инвестиционния комитет на Управляващо дружество

„Компас Инвест“ АД

Хари Янчев

Хари Янчев

Регионален мениджър

ОББ "Асет Мениджмънт"

Васил Големански

Васил Големански

Изпълнителен директор

Централен депозитар АД

Иван Стойков

Иван Стойков

Старши финансов анализатор

MoitePari.bg

Людмила Костова

Людмила Костова

Ръководител екип „Външни партньорства и инвестиционни продукти“

Сосиете Женерал Експресбанк

Станислав Атанасов

Станислав Атанасов

Мениджър Инвестиционни продукти

Сосиете Женерал Експресбанк

Наталия Майсторска

Наталия Майсторска

Специалист „Управление продажби и обучения“

Сожелайф България

Ивелина Иванова

Ивелина Иванова

Специалист „Управление продажби и обучения“

Сожелайф България

Ася Стефанова

Ася Стефанова

Мениджър продажби

iCard

Георги Караджов

Георги Караджов

Директор на Дирекция “Регистри и Сетълмент“

Централен депозитар АД

Цвета Илиева

Цвета Илиева

Началник направление "Международна дейност и комуникации"

Асоциация на банките в България

Андрей Тасков

Андрей Тасков

Бизнес аналитик

Klear Lending

Росица Вартоник

Росица Вартоник

Изпълнителен директор и основател на

фондация „Инициатива за финансова грамотност“

Щелян Калчев

Щелян Калчев

Съосновател на

Primo+ недвижими имоти

Стойне Василев

Стойне Василев

Основател на

SmartMoney.bg

Петър Илиев

Петър Илиев

Оперативен директор на

Кредитланд

Николай Логофетов

Николай Логофетов

Изпълнителен директор на

MoitePari Consult

Деян Василев

Деян Василев

Изпълнителен директор на

MoitePari.bg

Благодарим за подкрепата на:

Медийни партньори:

Партниращи организации