Nikolai Lazarov

Николай Лазаров

Директор Управление Продажби Индивидуално банкиране

Д-р Николай Лазаров, EMBA, има повече от 20 години професионален опит във финансовия сектор на различни мениджърски позиции във водещи търговски банки в България.
Квалифициран в бизнес планирането, продажбите, бизнес развитието, финансовия анализ и финансите. Отговаря за развитието и бизнес резултатите на различни бизнес направления и канали за дистрибуция. Опит и интереси в изграждането на бизнес екосистеми и B2B партньорства, дигитализация и AI /Изкуствен интелект/ в съвременното банкиране.

Г-н Николай Лазаров е част от екипа на Пощенска банка от 2015 г., като отговаря за управлението на всички търговски дейности за физически лица – Масов и Премиум сегмент, вкл. Клонова мрежа, DSA, ипотечни брокери, телемаркетинг, онлайн продажби, специализирани ипотечни центрове, Momento центрове за експресно банкиране, Премиум банкиране, ПОС, банкомати, дигитални зони за експресно банкиране, заплати и първични клиенти, младежки сегмент, Western Union Business.

© 2023 Всички права запазени