Irena Perfanova

Ирена Перфанова

Ирена  Перфанова е председател на НСНИ в два последователни мандата 2014-2016г. и 2016-2018г. и е първата жена, заемала тази позиция в историята на организацията. Тя е избрана на този пост след двата й последователни и успешни мандата като Президент на българското представителство на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI.

Член е на УС на НСНИ от 2009г., а от 2007 г. е член на УС на FIABCI България.

Тя е един от основните организатори на Европейския конгрес на FIABCI и CEREAN през 2012 г. в София и FIABCI Prix’d Excellence Awards за България през 2013 г. Носител е на медал за особен принос в развитието на FIABCI International. Член на Световния борд на FIABCI в периода

2015-2018 г. и член на Real Estate Market Advisory Group към Икономическия съвет на ООН. През 2018 г. в гр.София събира на обща трибуна ООН, НСНИ и МРРБ по време на конференцията „МОЯТ ГРАД, МОЯТ ДОМ, МОЯТ БИЗНЕС“, с която поставя началото на нов диалог за устойчивото развитие и прякото участие на НСНИ в тези процеси в страната. В периода

 

2018-2019 г. е избрана и за Председател на Съвета на браншовите организации към БТПП. От 2018г. е член на Борда на директорите на CEPI /Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти/.

nsni

НСНИ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е най-голямата българска браншова структура в сферата на посредничеството при сделки с недвижимите имоти, с международно признат авторитет и дългогодишна история. Създадена през 1992г., тя обединява над 300 агенции, в които работят повече от 2 500 професионалисти, притежаващи около 60% дял от пазара на имоти в страната.

Сдружението се е утвърдило като водеща организация в сектора, която работи за регламентиране на бизнеса с недвижими имоти и подобряване качеството на услугите, налагане на международните етични стандарти на IESC и добри практики. Членове на НСНИ са едни от най-изявените и влиятелни личности в бранша, както и най-значимите компании, опериращи в сектора.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени