Asen Velinov

Адв. Асен Велинов

Адвокат и старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори”.

Притежава богат опит в областта на трудовото право, включително процедури по масови уволнения и участие в преговори за сключване на колективни трудови договори. Има опит в консултирането на работодатели относно преструктуриране на цели предприятия.

Хоноруван асистент в Университет за Национално и Световно Стопанство, катедра: “Труд и Социална политика”, специалност “КТД в предприятията” от 2002 г. до 2008 г.

Консултант по обществени поръчки в проект „Инициатива отворено управление” към Американската агенция за международно развитие – февруари 2004 г. – март 2008 г.

Консултантска къща Велинов и партньори

Консултантска къща „Велинов и партньори“ предоставя пълно юридическо обслужване, което да задоволи всички нужди от правна помощ и защита на своите клиенти.

Работим в тясно сътрудничество с водещи специалисти в различни клонове на гражданското и търговското право, в това число хабилитирани преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и други висши учебни заведения в страната.

Част от експертите в екипа са участвали в различни работни комисии към Народното събрание по разработването на законопроекти в различни области на правото.

.