Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев е инвестиционен мениджър в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Отговаря за управлението на активи на фондовете на дружеството. Професионалния си път в сферата на финансите започва през 2005 г. като консултант и аналитичен специалист в банковия сектор. Впоследствие работи като финансов анализатор в областта на корпоративните кредитни рейтинги на компании. От средата на 2007 г. продължава своето развитие в сферата на капиталовите пазари и анализите на публични компании от българския капиталов пазар. От 2009 г. е лицензиран от КФН със сертификат за инвестиционен консултант и вече повече от 10 години работи като портфoлио мениджър, активно управляващ индивидуални (доверителни) портфейли от акции, борсови стоки и валути. 

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Основан през 2002 г., ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в България, както и учредител на някои от първите взаимни фондове.

Дружеството е част от най-старата институция в небанковия финансов сектор – ЕЛАНА, която има история на иноватор в областта на финансите, инвестициите и инвестиционното консултиране вече 31 години.

.