Деян Василев

Основател и изпълнителен директор на MoitePari.bg u CreditLand.bg

Oсновател и изпълнителен директор на MoitePari.bg – водещия портал за финансови сравнения и съвети, с мисията да помага на хората да вземат информирани решения за техните лични финанси. Той е Дипломиран Финансов Консултант (ДФК®), към Института на Дипломираните Финансови Консултанти и участва активно в разширяването на услугата за лично финансово планиране под бранда MoitePari Consult. Като Изпълнителен директор на CreditLand, Деян Василев е зам-председател на Асоциацията на Кредитните Посредници в България.

Йордан Генов

Изпълнителен директор на MoitePari Consult

Йордан е изпълнителен директор на MoitePari Consult, където ръководи екипа за лични финанси и финансово планиране. Йордан има над 10 години опит като консултант във финансовата сфера. Завършил е успешно програмата за Дипломиран финансов консултант на Института на дипломираните финансови консултанти (ИДФК). Член на борда на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Част от международната общност за финансови консултанти Financial Caddie.

Iordan Genov
Desislava Nikolova

Десислава Николова

Старши финансов анализатор, MoitePari.bg

Десислава Николова е експерт в анализа на банкови и небанкови финансови продукти. Автор на множество публикации и проучвания с финансова насоченост. Водещ на образователния канал MoitePari TV в Youtube. Като финансов анализатор работи в MoitePari.bg почти от началото на създаването на портала.

Иван Стойков

Старши финансов анализатор, MoitePari.bg

Иван Стойков е финансов анализатор в MoitePari.bg. Присъединява се към екипа още при стартирането на портала. От тогава до момента е натрупал почти 20-годишен опит в създаването на модели за онлайн сравнения на финансови продукти (банкови и инвестиционни). 

 

Взимал е участие в проекти на Световната банка и КЗК при секторни анализи на българската банкова система и по-конкретно при банкирането на дребно. Има над 100 публикации в онлайн и печатни медии по теми свързани с потребителските финанси. Иван е и сред гостите на редица радио и ТВ предавания по теми свързани с анализ на българската банкова система и инвестиционните алтернативи за физически лица. Преди да се присъедини към MoitePari.bg има кратък трудов опит в областта на търговията.

 

\Иван Стойков притежава бакалавърска степен в областта на търговията и магистърска степен по специалността „Финанси“. Регистриран е и като вещо лице към СГС, „Финансово-счетоводни експертизи“

Ivan Stoikov

MoitePari Consult

MoitePariConsult е консултантската услуга на Moitepari.bg, фокусирана върху личното финансово планиране за важните решения в живота. Нашата мисия е да помагаме на клиентите да постигат финансова сигурност и благополучие.

 

.