Kirilka Epitropova

Кирилка Епитропова

Главен дилър в Tavex

Кирилка Епитрова е един от най-добрите дилъри на злато и валута в България. 

Завършила е Технически университет София, специалност „Индустриален мениждмънт“.

В момента е главен дилър в Tavex.

Тони Панайотов

Ръководител Отдел Дилъри и Логистика в Tavex

Тони Панайотов е дипломиран икономист от Американския университет в България, с богат опит в одита и консултантския бизнес преди присъединяването си към Tavex през 2012 година. От 2013 година, той е важна част от дилърския отдел на компанията, като в момента изпълнява ролята Ръководител на отдел „Дилъри и Логистика“ в Tavex.

Toni Panayotov
tavex

Tavex Group

Tavex Group е лидер на пазара на ценните метали в северна и източна Европа. Компанията е основана през 1991 г. и се е утвърдила като водещ търговец на благородни метали и валута в Северна Европа, обслужващ средно 2 милиона клиенти годишно.

Tavex Злато&Валута дава възможност на своите клиенти да закупят инвестиционно злато – златни монети и кюлчета за инвестиционни цели, както и сребърни монети и кюлчета за всички видове инвеститори

.