Daniela Ivanova

Даниела Иванова

Началник отдел „Ключови партньорства и пейрол бизнес“ в Пощенска банка

Притежава богат професионален опит на различни позиции в Пощенска банка. Повече от 15 години е ангажирана в сферата на жилищното кредитиране и работата с партньори – агенции за недвижими имоти, строителни компании, кредитни посредници.

Postbank_logo

PostBank

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB, стабилна перспектива, препотвърден през юни 2022 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени