Презентации

Desislava Nikolova

Резултати от проучване за EXPO MOITEPARI

Ralitca Grigorova

Спестовен план, с малки вноски към голямата цел

Asen Stoychev

Стимулиране на финансовия потенциал 

Mehmed Dikme

Инветистиции в условия на по-висока инфлация

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени