Konstantin Kirov

Константин Киров

Ръководител отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти, ПроКредит Банк (България) ЕАД

Константин Киров е част от екипа на ПроКредит Банк от 2014 г. и в момента е Ръководител отдел “Опазване на околната среда и зелени проекти”. Започва работа в Банката като Експерт Връзки с клиенти – Средни предприятия веднага след завършване на висшето си образоване. Пренася преките си впечатления от работата с клиенти към създаването на стратегически решения за устойчива околна и социална среда. През 2019 г. оглавява отдел “Опазване на околната среда и зелени проекти”. От тогава насам делът на зеления кредитен портфейл на Банката достига рекордни за страната резултати. ПроКредит Банк утвърждава позицията си на пионер и лидер в предлагането на финансиране за природосъобразни и енергийно-ефективно продукти.

Петър Устабашиев

Заместник управител на клон, ПроКредит Банк (България) ЕАД

Петър Устабашиев е част от екипа на ПроКредит Банк от 2005 г. и в момента е в ръководния екип на клон в гр. София. Стартира своята кариера в Банката като Експерт Обслужване и продажби на Фронт офис. През годините трупа опит на различни позиции, съсредоточавайки усилията си в изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения с клиентите. От 2013 г. до 2019г. заема длъжността Главен Експерт Връзки с клиенти и участва активно в процеса на дигитализация и внедряването на иновации в различни сфери от банкирането. Дългогодишния му опит и работата му с клиенти успешно допринасят за развитието на продукти и услуги за физически и юридически лица.

Petar Ustanashiev
procreditbank_logo

ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят. Като предлагаме ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестираме значителни средства в повишаване на финансовата образованост, ние се стремим да насърчаваме култура на спестовност и финансова отговорност.

Нашите акционери очакват устойчива възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план и нямат за цел краткосрочно умножаване на печалбата. Ние инвестираме усилено в обучението и развитието на нашите служители, за да създадем открита и ползотворна работна атмосфера и да осигурим дружелюбно и компетентно обслужване на нашите клиенти.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени