Radoslava Maslarska

Радослава Масларска

Председател на СД на ИП ЕЛАНА Трейдинг, Член на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Радослава Масларска е с над 20-годишен професионален опит в областта на финансовите пазари и инвестициите. Кариерата ѝ като финансист започва в ЕЛАНА АД през 2001 г., когато се присъединява към екипа на компанията като сътрудник в отдел „Международни финансови пазари” на инвестиционния посредник. До 2004 г. работи като дилър в отдела, отговаряйки за операциите, свързани с търговия с различни финансови инструменти на глобалните пазари. През 2004 г. е назначена за ръководител на отдел „Международни финансови пазари“. През 2006 г. г-жа Масларска поема длъжността прокурист на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг, а от май 2007 г. вече е изпълнителен директор на водещата компания на финансовите пазари. От 2010 г. е Председател на Съвета на директорите на компанията. От 2010 г. също е член на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг

elana trading

Елана Финансов Холдинг

ЕЛАНА Финансов Холдинг е с история от 30 години в управлението на инвестиции на вложители, трейдъри и компании.  Групата включва най-старият инвестиционен посредник ЕЛАНА Трейдинг,  едно от първите управляващи взаимни фондове дружества ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и консултантската компания за европейски проекти ЕЛАНА Инвестмънт.  Компаниите от ЕЛАНА Финансов Холдинг са получили признание за качеството на продуктите и обслужването си чрез 73 национални и международни награди за 30 години.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени