Александер Грилихес

Александер Грилихес

Александер Грилихес

| Изпълнителен директор, Фронтекс Интернешънъл и зам.-председател на АКАБГ (Асоциация на Колекторските Агенции в България)

Александер има над 10-годишен опит в управлението на компании в сферата на финансовите услуги. От 5 г. е изпълнителен директор на Фронтекс Интернешънъл, водеща компания за управление на просрочени задължения. Преди това работи в БМ Лизинг над 10 години, последните 3 от които като главен изпълнителен директор на дружеството.

Завършва Мениджмънт в Института за наука и технологии към Университет на Манчестър.

Александер е заместник председател на управителния съвет на АКАБГ, която обединява основните компании на местния пазар, предоставящи услуги по управление на задължения. Асоциацията има за цел да утвърждава сред своите членове международно признатите добри бизнес практики и етично поведение при събирането на вземания, да подпомага инициативи за подобряване информираността на потребителите по свързани с това теми, както и да участва активно в обсъждането на адекватни мерки за осигуряване на прозрачност в сектора. АКАБГ е член на FENCA, обединението на асоциации от бранша в европейските страни.