Васил Големански

Васил Големански

Васил Големански

| Българска фондова борса

Васил Големански е заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса. Той е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Централен депозитар. В периода 2010 – 2018 г. г-н Големански е изпълнителен директор на Българската фондова борса. Преди това заема позицията мениджър корпоративни клиенти в Hewlett-Packard (HP). Г-н Големански е един от създателите на технологичната система на Централен депозитар и до 2007 г. работи като директор на направление „Информационни технологии“ в инстутицията. До декември 2009 г. Големански е член на Съвета на директорите на Фючърсна борса София.
Васил Големански притежава магистърска степен от Техническия университет в гр. София.