Владимир Ралчев

Владимир Ралчев

Владимир Ралчев

| Сожелайф България

Владимир Ралчев е ръководител отдел Стратегическо и Търговско Развитие в Сожелайф България, част от SocieteGenerale Insurance.

В сферата на Финансите е работил още в ПОК ДСК Родина като Директор на дирекция Бизнес Развитие между 2010 и 2016 година, както и в ING Group /понастоящем NN/, като регионален мениджър за София между 2007 и 2010 година. 

Магистър по Бизнес Администрация от Warwick Business School, Великобритания.