Георги Янков

Георги Янков

Георги Янков

| Primo+

Георги Янков е специалист с 12-годишен опит в сделките с недвижими имоти. Той е управляващ съдружник и мениджър в българските агенции

Primo+ и Каунти Primo+. С екипа му от над 30 брокери са осъществили

хиляди транзакции за покупко-продажби и наеми в България. От 2006 година е сертифициран брокер от Национално Сдружение „Недвижими Имоти“. Георги е лектор с международен опит, предприемач и инвеститор в компании от други сектори на икономиката. Притежава бакалавърска степен по финанси и магистърска – по специалност „Бизнес с недвижими имоти“ от УНСС.