Даниел Дончев

Даниел Дончев

Даниел Дончев

| Карол Капитал Мениджмънт

Даниел Дончев е ръководител Инвестиционни стратегии в Карол Капитал Мениджмънт, където се присъединява през 2018г. Притежава над 15 год опит във финансовия сектор. Работил е като финансов анализатор в различни финансови институции (Пощенска банка АД и Уникредит Лизинг АД), а през последните 10+ год работи като Старши Портфолио Мениджър в NN (ING) България, където е част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на NN. Има богат опит при формирането на стратегическата и тактическата алокация на портфейлите, алокация по класове активи, селекция на региони/държави, сектори, както и селекция на отделни акции и облигации. В Карол Капитал Мениджмънт се занимава с формиране на инвестиционни стратегии, управление на портфейли на индивидуални и институционални инвеститори. Даниел е мениджър на взаимен фонд Адванс Глобъл Трендс. Бакалавър по финанси от УНСС, инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор, сертифициран финансов аналитик (CFA charterholder).