Николай Устамитев

Николай Устамитев

Николай Устамитев

Дипломиран финансов консултант | MoitePari Consult

Николай Устамитев е с многогодишен опит като застрахователен консултант в общото и животозастраховането и над петгодишен опит като пенсионен осигурителен посредник. Като дипломиран финансов консултант работи в най-новата инициатива на MoitePari.bg, а именно – Моите Пари Консулт от създаването на услугата към портала.