Росица Вартоник

Росица Вартоник

Росица Вартоник

Изпълнителен директор и основател на | фондация „Инициатива за финансова грамотност“

Росица Вартоник е изпълнителен директор и основател на фондация „Инициатива за финансова грамотност“. Има над 20-годишен професионален опит във финансовия сектор и в реализацията на образователни проекти за повишаване на финансовата грамотност и информираност на различни аудитории и широката публика. Тя е магистър по икономика и дипломиран финансов консултант, член на ИДФК.