Svetoslav Milanov

Светослав Миланов

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Светослав Миланов е част от екипа на банката от септември 2021 година.

Светослав Миланов завършва магистратура в Югозападен Университет Неофит Рилски, а бакалавър в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Придобива и сертификат по бизнес счетоводство от The Chartered Institute of Management Accountants в Лондон.

Г-н Миланов e с дългогодишен стаж в банковата сфера. Работил е за Първа Инвестиционна банка – България, впоследствие изпълнява длъжността Изпълнителен директор на Първа Инвестиционна банка в Албания. Преминал е през ръководни длъжности и в други банкови институции: Алфа Банк – клон България и Ти Би Ай Банк.

Инвестбанк

„Инвестбанк“ АД продължава да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване.

Стремим се да бъдем доверен и дългосрочен партньор за нашите клиенти в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики.

Ние работим в екип и сме убедени в ефективността на екипната дейност; познаваме персонално клиентите си и градим дългосрочни партньорски отношения с тях на базата на взаимното уважение.

Изповядваме висока корпоративна социална отговорност, оказваме финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България, като част от европейската и световната култура.

„Инвестбанк“ АД е член на Българската фондова борса (БФБ), „БОРИКА“ АД и „Централен депозитар“ АД. Банката членува и в две браншови организации – Асоциация на банките в България (АББ) и Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

© 2023 Всички права запазени