Ivan-DImitrov

Иван Димитров

Главен икономист и портфолио мениджър

Опитът на Иван Димитров на финансовите пазари започва преди повече от 15 години. Преди да се установи в управлението на инвестиционни портфейли, финансовата кариера на г-н Димитров минава и през сферите на инвестиционното банкиране, корпоративното кредитиране и финансовото консултиране. През 2016 г. Иван става част от екипа на ОББ Асет Мениджмънт като портфолио мениджър, а по-късно и като ръководител на отдел „Инвестиции и Анализи“. В момента г-н Димитров е главен икономист и портфолио мениджър в българския клон на КВС Асет Мениджмънт. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Оклахома, САЩ, със специалност „Управление на инвестиции“. 

От 2014 г. г-н Димитров е лицензиран инвестиционен консултант от КФН и е завършил успешно международната програма за сертифициран финансов анализатор (CFA).

Марио Панков

Branch Distribution Support Officer

.

Mario-Pankov
ubb_am_logo 1024_1024

ОББ Асет менидмънт

Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ EАД е учредено през 2004 г. През 2017 г. управляващото дружество е част от KBC Груп България. А през 2020 г. KBC Асет Мениджмънт – Белгия е едноличен собственик на капитала на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД. В България компанията се представлява от регистрирания тук клон Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон България, опериращ под търговската марка “ОББ Асет Мениджмънт”.  

 

Целта на ОББ Асет Мениджмънт е да предложи на инвеститорите разнообразно предложение, което да направи управлението на финансите лесно, комфортно и ефективно. Доверието е основата, върху която градим взаимоотношенията си, то е движещата сила зад нашия подход и застава в центъра на нашите ценности.

Познати като лидер и водещ иноватор на българския пазар, мисията ни остава непроменена – да дадем повече на клиентите си, правейки инвестирането лесно и достъпно чрез дигитализация на услугите ни и предоставяйки различни интересни възможности като Отговорни фондове (с мисъл за бъдещето) и фонд, управляван от Изкуствен интелект.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени