Tatyana Ivanova

Татяна Иванова

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор “Дигитализация, данни и операции” на ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп в България

Татяна Иванова започва своята кариера преди 20 години в Сосиете Женерал и досега е изградила богата и международна кариера, заемайки ръководни позиции в различни подразделения на групата, сред които Директор „Банкиране на дребно“ в Република Македония, Директор „Насърчаване на продажбите“ в Русия, Маркетинг мениджър в Централата в Париж, Директор „Маркетинг и дигитално банкиране“ в Сосиете Женерал Експресбанк, България.

Присъединява се към ОББ в началото на ноември 2018 г. като Директор на Дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“ в ОББ.

В началото на 2020 е назначена на позицията член на Управителния съвет и изпълнителен директор “Маркетинг и дистрибуция – Банкиране на дребно“ в ОББ.

През ноември 2022 г. е избрана за изпълнителен директор Дигитализация, данни и операции на ОББ, а през Април 2023 поема ролята на Иновационен лидер на KBC Груп България.

Член e на Съвета на директорите на Борика АД и ДКУ АД.

Има магистърска степен по Бизнес администрация от HEC-Париж. Владее английски, френски и руски език.

 

ОББ

Белгийската КВС Груп е най-голямата банково-застрахователна група в България. КВС Груп в България обединява дружества с дългогодишна история и богат опит. Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. Те предлагат пълния спектър от финансови услуги, включително лизингови, управление на активи и факторинг.

ОББ е учредена през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. След придобиването на ОББ от страна на белгийската група банката получи най-високия кредитен рейтинг в България по оценка на Fitch – ‘A-‘, който е по-висок от този на България. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ОББ разполага с клонове на територията на цялата страна.

© 2021 Всички права запазени